ΔΡΑΣΗ | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΡΜΗΣΕΩΝ ΤΡΙΜΗΝΟΥ

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΡΜΗΣΕΩΝ ΤΟΥ  Σ.Ε.Ο.

 

ΟΡΟΙ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΕΣ – ΑΝΑΡΡΙΧΗΤΙΚΕΣ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Σ.Ε.Ο. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Η συμμετοχή οποιουδήποτε στις ορειβατικές και αναρριχητικές δραστηριότητες του Σ.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης σημαίνει ταυτόχρονα και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων συμμετοχής του σε αυτές, που είναι δημοσιευμένες στο πρόγραμμα δραστηριοτήτων του.

Επιπλέον σημαίνει ότι:

Γνωρίζει τις απαιτήσεις και την επικινδυνότητα του εγχειρήματος στο οποίο συμμετέχει και αναλαμβάνει ατομικά την ευθύνη της συμμετοχής του/της στη δραστηριότητα αυτή αποδεχόμενος/η τους κινδύνους που ενέχει καθώς και την ευθύνη για την ασφάλειά του/της.

  1. Έχει τις απαιτούμενες ικανότητες, γνώσεις, την εμπειρία και τον απαραίτητο εξοπλισμό που απαιτείται για τη συμμετοχή του/της στην δραστηριότητα αυτή και έχει λάβει υπόψη του/της τις σχετικές με τις καιρικές συνθήκες προβλέψεις για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο θα πραγματοποιηθεί η συγκεκριμένη δραστηριότητα.
  2. Παραιτείται από κάθε απαίτησή του/της τόσο κατά του διοργανωτή συλλόγου όσο και κατά του αρχηγού της δραστηριότητας στην οποία συμμετέχει.

Ο Σύλλογος διατηρεί το δικαίωμα αλλαγών στο πρόγραμμα που δημοσιεύεται.

  • Ο Αρχηγός της εξόρμησης έχει δικαίωμα να ματαιώσει την ολοκλήρωση της ανάβασης εάν κατά την κρίση του οι τοπικές συνθήκες καιρού – βουνού δεν εξασφαλίζουν την ασφάλεια της ομάδας. Επίσης δικαιούται να αποκλείσει άτομο ή άτομα που κατά την κρίση του δεν πληρούν τους όρους ασφαλείας (κακή φυσική κατάσταση, ελλιπή ή ακατάλληλα εφόδια, ανυπακοή κλπ.)
  • Οι ώρες πορείας (Ω.Π.) που αναγράφονται, αναφέρονται σε ομαλές καιρικές συνθήκες και σε συνήθη κατάσταση βουνού για τη συγκεκριμένη εποχή.

ΟΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΥΤΕ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ

ΟΥΤΕ ΣΥΜΨΗΦΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΛΛΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.

 

 

 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017

ΚΥΡΙΑΚΗ

02-04-17

ΟΛΥΜΠΟΣ

ΚΙΤΡΟΣ
ΑΡΧΗΓΟΙ:

Παπαδόπουλος Νίκος

Γκόλης

Βαγγέλης

Από Κοκκινοπλό (1.100 μ.)

κορυφή Κίτρος (2.416 μ.) - Φλάμπουρο (2.473 μ.)

Απόσταση μετ’επιστρ.: 15,0 χλμ     Υ.Δ. +-1.550  μ.,

Ώρες πορ.: 7-8,        Β.Δ. 3
ΚΥΡΙΑΚΗ

09-04-17

ΠΑΪΚΟ


ΑΡΧΗΓΟΙ:

Πετρούδης

Νίκος

Γιαννικόπουλος

Ανέστης

από Νερόμυλους (230 μ.)

Τρία Έλατα (985 μ.)

Απόσταση μετ΄επιστρ.: 17,0 χλμ    Υ.Δ. +-1.070 μ. -

Ώρες πορ.: 6-7,      Β.Δ. 2

ΑΠΟ

Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

14-04-17

ΩΣ

ΤΡΙΤΗ

18-04-17

ΠΑΣΧΑ στην

ΚΥΘΝΟΑΡΧΗΓΟΣ:

Δ.Σ.

Θα υπάρξει αναλυτικό πρόγραμμαΚΥΡΙΑΚΗ

23-04-17

ΜΠΕΛΕΣ


ΑΡΧΗΓΟΙ:

Μπατζάκης

Νίκος

Γρηγοριάδης

Γρηγόρης

από οχυρό Ιστίμπεη (1.290 μ.)

κορυφή Καλαμπάκα-Radomir (2.030 μ.)

Απόσταση μετ΄επιστρ.: 24,0 χλμ

Υ.Δ. +-1.050 μ. -  Ώρες πορ.: 7-8,      Β.Δ. 2-3

ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΑΠΟ

ΣΑΒΒΑΤΟ

29-04-17

ΩΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ

01-05-17

ΒΑΛΙΑ ΚΑΛΝΤΑΑΡΧΗΓΟΣ:

Δ.Σ.

Διάσχιση της Βάλια Κάλντα

Φλέγγα (2.157 μ.) από πηγές Αώου

Αβγό (2.177 μ.) από Βοβούσα

Με διανυκτέρευση στη Βοβούσα

Θα υπάρξει αναλυτικό πρόγραμμα

 

 

 

 

 

 

 

ΜΑΪΟΣ 2017

ΚΥΡΙΑΚΗ

07-05-17

ΒΟΡΑΣ

ΤΖΕΝΑ

ΑΡΧΗΓΟΙ:

Παναγιώτης

Κυριακόπουλος

Σπύρος

Κουλτούκης

Από Νότια (600 μ.)

κορυφή Μεγάλη Τζένα (2.175 μ.)

Απόσταση μετ’επιστρ.: 20,0 χλμ      Υ.Δ. +-1.909  μ.,

Ώρες πορ.: 9,        Β.Δ. 3

Από Νότια (600 μ.)

κορυφή Μικρή Τζένα (2.064 μ.)

Απόσταση μετ’επιστρ.: 17,0 χλμ       Υ.Δ. +-1.789  μ.,

Ώρες πορ.: 8,        Β.Δ. 3

ΚΥΡΙΑΚΗ

14-05-17

ΟΛΥΜΠΟΣ

ΠΑΠΑ ΡΕΜΑ

ΑΡΧΗΓΟΙ:

Αθανάσιος

Σπανούδης

Αλέξανδρος

Κουτσούκης

Α. ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

από Αγ. Αποστόλους (370) -Μαστορούλη (1.030 μ.)

Παπά Αλώνι - Παπά ρέμα

Κ Υ Κ Λ Ι Κ Η     Δ Ι Α Δ Ρ Ο Μ Η

Απόσταση.: 17,0 χλμ      Υ.Δ. +-1.445 μ. –

Ώρες πορ.: 7-8,      Β.Δ. 3

Β. ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

από Αγ. Αποστόλους (370)-Μαστορούλη (1.030 μ.)

Απόσταση μετ΄επιστρ.: 10,0 χλμ

Υ.Δ. +-1.086 μ. -  Ώρες πορ.: 6,      Β.Δ. 1

ΚΥΡΙΑΚΗ

21-05-17

ΠΑΪΚΟ

ΓΚΟΛΑ ΤΣΟΥΚΑ

ΑΡΧΗΓΟΣ:

Αθανάσιος

Μπαλτατζής

Νίκος

Παπαδόπουλος

από Παλιοχώρι Καστανερής (1.100 μ.)  ρέμα Πραματάρι -  κορυφή Γκόλα Τσούκα (1.647 μ.)

Κ Υ Κ Λ Ι Κ Η     Δ Ι Α Δ Ρ Ο Μ Η

Απόσταση.: 15,0 χλμ      Υ.Δ. +-880 μ. -

Ώρες πορ.: 5-6,      Β.Δ. 2

ΚΥΡΙΑΚΗ

28-05-17

ΟΛΥΜΠΟΣ

ΑΡΧΗΓΟΙ:

Λάμπρος

Ψευτάκης

Γιώργος

Καμπάκης

Μιχάλης

Καϊμάκης

Α. ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

από Λιτόχωρο (320 μ.) – Ζηλνιά (660 μ.)

Χαντόλια (880 μ.) – Πριόνια (1.100 μ.)

Δ Ι Α Σ Χ Ι Σ Η

Απόσταση: 24,0 χλμ         Υ.Δ. +1.050 μ.

Ώρες πορ.: 7-8,           Β.Δ. 2-3

Β. ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

Χαντόλια (880 μ.) – Πριόνια (1.100 μ.)

Δ Ι Α Σ Χ Ι Σ Η

Απόσταση: 24,0 χλμ           Υ.Δ. +650 μ.       Ώρες πορ.: 7-8,      Β.Δ. 2-3

Γ. ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

από Πριόνια (1.100 μ.) –Ενιπέας Λιτόχωρο (320 μ.)

Δ Ι Α Σ Χ Ι Σ Η

Απόσταση: 11,0 χλμ         Υ.Δ. +275, -1.030 μ.

Ώρες πορ.: 5-6,               Β.Δ. 1-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ΙΟΥΝΙΟΣ 2017

ΑΓ. ΠΝΕΥΜΑ

ΑΠΟ

ΣΑΒΒΑΤΟ

03-06-17

ΩΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ

05-06-17

ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

ΑΡΧΗΓΟΣ:

Δ.Σ.

Με αναβάσεις στη Λιάκουρα (2.457 μ.) του Παρνασσού και στην Παλαιοβούνα (1.748 μ.) του Ελικώνα.

Θα υπάρξει αναλυτικό πρόγραμμα

ΚΥΡΙΑΚΗ

11-06-17

ΒΟΡΑΣ

ΝΤΟΜΠΡΟ ΠΟΛΕ

ΑΡΧΗΓΟΙ:

Κώστας

Κωτούλας

Νίκος

Πιπιλιαγκό-

πουλος

Στο μονοπάτι των κερασιών

από Λουτρά Πόζαρ (480) - Ντόμπρο Πόλε (1.824 μ.)

Απόσταση μετ΄επιστρ.: 21,0 χλμ

Υ.Δ. +-1.830 μ. - Ώρες πορ.: 8-9,      Β.Δ. 3

ΚΥΡΙΑΚΗ

18-06-17

34η Β.Ο.Σ.

ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΑΡΧΗΓΟΣ:

Δ.Σ.

Θα υπάρξει αναλυτικό πρόγραμμα

ΚΥΡΙΑΚΗ

25-06-17

ΚΙΣΣΑΒΟΣ

ΑΡΧΗΓΟΙ:

Μπατζάκης

Νίκος

Γρηγοριάδης

Γρηγόρης

Α. ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

από Στόμιο (25 μ.) καταφύγιο (1.600 μ.)

Καρίτσα (260 μ.)

Δ Ι Α Σ Χ Ι Σ Η

Απόσταση μετ΄επιστρ.: 24,0 χλμ

Υ.Δ. +-1.580 μ. -  Ώρες πορ.: 8-9,      Β.Δ. 3

Β. ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

Από Κόκκινο Νερό - Φαράγγι Καλυψώς  Αριόπρινο 

 

 

 

 

 
ΙΟΥΛΙΟΣ 2017ΚΥΡΙΑΚΗ

02-07-17

ΜΕΝΟΙΚΙΟΝ ΟΡΟΣ

ΑΡΧΗΓΟΙ:

Κώστας

Τριανταφυλλί-δης

Ανέστης

Γιαννικόπουλος


Από φυλάκιο Άρτεμις – Διαβολόρεμα – Λάκος

Μ. Α. Προδρόμου

Δ Ι Α Σ Χ Ι Σ Η

Απόσταση.: 13,0 χλμ       Υ.Δ. +400, -962 μ. –

Ώρες πορ.: 4-5,      Β.Δ. 1
ΚΥΡΙΑΚΗ

09-07-17

ΣΤΡΑΤΩΝΙΚΟΝ


ΑΡΧΗΓΟΙ:

Πετρούδης

Νίκος

Μπαλντούμης

Δημήτρης

Στο Αριστοτέλειο μονοπάτι

Στάγειρα (540 μ.) - Ολυμπιάδα (0 μ.)

Δ Ι Α Σ Χ Ι Σ Η

Απόσταση: 16,0 χλμ       Υ.Δ. +381, -923 μ.

Ώρες πορ.: 5-6,      Β.Δ. 1-2

…και μπάνιο στην Ολυμπιάδα

ΑΠΟ

ΣΑΒΒΑΤΟ

15-07-17

ΩΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ

16-07-17

77η Π.Ο.Σ.

ΒΟΡΑΣΑΡΧΗΓΟΣ:

Δ.Σ.

Θα υπάρξει αναλυτικό πρόγραμμαΚΥΡΙΑΚΗ

23-07-17

ΙΤΑΜΟΣ


ΑΡΧΗΓΟΙ:

Γιώργος

Δαυιδόπουλος

Νίκος

Αρβανίτης

Α. ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

από Νέο Μαρμαρά (20 μ.)

κορυφή Ντραγουντέλι (817 μ.)

Απόσταση μετ΄επιστρ.: 24,0 χλμ

Υ.Δ. +-1.050 μ. -  Ώρες πορ.: 7-8,      Β.Δ. 2-3

Β. ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

από Νέο Μαρμαρά (20 μ.)

Παρθενώνας (320 μ.)

Απόσταση μετ΄επιστρ.: 14,0 χλμ

Υ.Δ. +-710 μ. -  Ώρες πορ.: 4,      Β.Δ. 1

…και μπάνιο στον Ν. Μαρμαρά
ΚΥΡΙΑΚΗ

30-07-17

ΟΛΥΜΠΟΣΑΡΧΗΓΟΙ:

Αλέξανδρος

Ουσταμπασίδης

Νίκος

Μπατζάκης
Από Γκορτσιά (1.060 μ.)

Σέλωμα (1.050 μ.)

Κορομηλιά (920 μ.)  –  Γκορτσιά

Απόσταση μετ΄επιστρ.: 17,0 χλμ

Υ.Δ. +-1.317 μ. -  Ώρες πορ.: 7-8,      Β.Δ. 2-3

…και μπάνιο στην Πλάκα Λιτοχώρου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΟΛΥΗΜΕΡΕΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ

 

 

ΙΟΥΛΙΟΣ 2017

 

 

12 μέρες trekking

στην ΚΟΡΣΙΚΗ
ΑΡΧΗΓΟΣ:

Δ.Σ.
 

 

 


ΣΑΒΒΑΤΟ

26-08-17

ΩΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ

03-09-17

 

9 μέρες στο

ανατολικό Αιγαίο

ΙΚΑΡΙΑ
ΑΡΧΗΓΟΣ:

Δ.Σ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΡΡΙΧΗΤΩΝ

ΑΠΟ

ΣΑΒΒΑΤΟ 22-04-17

ΩΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 23-04-17

ΒΕΡΟΙΑ

Διήμερο αναρρίχησης

Στο αναρριχητικό πεδίο Αλιάκμονα

Διάνοιξη πεδίου

Νίκος Πίτουλας

ΑΓ. ΠΝΕΥΜΑ

ΑΠΟ

ΣΑΒΒΑΤΟ 03-06-17

ΩΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ 05-06-17

 

 

ΑΣΤΡΑΚΑ

ΑΠΟ

ΣΑΒΒΑΤΟ 01-07-17

ΩΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 02-07-17

 

ΓΚΑΜΗΛΑ - ΤΣΟΥΚΑ ΡΟΣΑ

Θα υπάρξει αναλυτικό πρόγραμμα

ΑΠΟ

ΣΑΒΒΑΤΟ 15-07-17

ΩΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 16-07-17

 

ΟΛΥΜΠΟΣ

ΑΠΟ

ΣΑΒΒΑΤΟ 26-08-17

ΩΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 27-08-17

 

ΓΡΕΒΕΝΑ - ΤΣΟΥΡΓΙΑΚΑΣ

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2017

ΣΛΟΒΕΝΙΑ

ΣΠΙΚ (2.472 μ.)

 

© 2009 Σύλλογος Ελλήνων Ορειβατών Θεσσαλονίκης All rights reserved.    Powered by Softways S.A.