ΔΡΑΣΗ | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΡΜΗΣΕΩΝ ΤΡΙΜΗΝΟΥ

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΡΜΗΣΕΩΝ ΤΟΥ  Σ.Ε.Ο.

 

ΟΡΟΙ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΕΣ – ΑΝΑΡΡΙΧΗΤΙΚΕΣ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Σ.Ε.Ο. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Η συμμετοχή οποιουδήποτε στις ορειβατικές και αναρριχητικές δραστηριότητες του Σ.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης σημαίνει ταυτόχρονα και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων συμμετοχής του σε αυτές, που είναι δημοσιευμένες στο πρόγραμμα δραστηριοτήτων του.

Επιπλέον σημαίνει ότι:

Γνωρίζει τις απαιτήσεις και την επικινδυνότητα του εγχειρήματος στο οποίο συμμετέχει και αναλαμβάνει ατομικά την ευθύνη της συμμετοχής του/της στη δραστηριότητα αυτή αποδεχόμενος/η τους κινδύνους που ενέχει καθώς και την ευθύνη για την ασφάλειά του/της.

  1. Έχει τις απαιτούμενες ικανότητες, γνώσεις, την εμπειρία και τον απαραίτητο εξοπλισμό που απαιτείται για τη συμμετοχή του/της στην δραστηριότητα αυτή και έχει λάβει υπόψη του/της τις σχετικές με τις καιρικές συνθήκες προβλέψεις για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο θα πραγματοποιηθεί η συγκεκριμένη δραστηριότητα.
  2. Παραιτείται από κάθε απαίτησή του/της τόσο κατά του διοργανωτή συλλόγου όσο και κατά του αρχηγού της δραστηριότητας στην οποία συμμετέχει.

Ο Σύλλογος διατηρεί το δικαίωμα αλλαγών στο πρόγραμμα που δημοσιεύεται.

  • Ο Αρχηγός της εξόρμησης έχει δικαίωμα να ματαιώσει την ολοκλήρωση της ανάβασης εάν κατά την κρίση του οι τοπικές συνθήκες καιρού – βουνού δεν εξασφαλίζουν την ασφάλεια της ομάδας. Επίσης δικαιούται να αποκλείσει άτομο ή άτομα που κατά την κρίση του δεν πληρούν τους όρους ασφαλείας (κακή φυσική κατάσταση, ελλιπή ή ακατάλληλα εφόδια, ανυπακοή κλπ.)
  • Οι ώρες πορείας (Ω.Π.) που αναγράφονται, αναφέρονται σε ομαλές καιρικές συνθήκες και σε συνήθη κατάσταση βουνού για τη συγκεκριμένη εποχή.

ΟΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΥΤΕ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ

ΟΥΤΕ ΣΥΜΨΗΦΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΛΛΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017

 

 

 

 

ΚΥΡΙΑΚΗ

08-01-17

ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ

ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ ΚΑΤΑΦΥΓΙΩΝ

 

 

 

 

 

ΑΡΧΗΓΟΙ:

 

 

 

 

 

 

 

 

Α. ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

Από Πλατανάκια Πανοράματος (300 μ.) -

Χορτιάτης (570 μ.) - κατ. Σ.Ε.Ο «Κ. Παπαδόπουλος» (1.000 μ.)

Δ Ι Α Σ Χ Ι Σ Η

Απόσταση: 11,0 χλμ   Υ.Δ. +700 μ.,

Ώρες πορ.: 4-5,Β.Δ. 2

Β. ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

Το μονοπάτι των παγοποιών

Από Χορτιάτη (570μ.) - Καταφύγιο Σ.Ε.Ο «Κ. Παπαδόπουλος» (1.000μ.)

Απόσταση: 4,0 χλμ, Υ.Δ. +550 μ.,Ώρες πορ.: 2,Β.Δ. 1

 

 

ΚΥΡΙΑΚΗ

15-01-17

ΒΑΣΙΛΙΤΣΑ

ΚΟΠΗ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗΣ ΠΙΤΑΣ

 

ΑΡΧΗΓΟΙ:

Σκουτέλης

Πάρης,

Βιολιτζόπουλος

Νίκος

 

 

 

 

 

 

Από καταφύγιο Χ/Κ Βασιλίτσας (1.750 μ.)

Κορυφή Μπαλντούμη (2.027 μ.)

Κορυφή Γομάρα (2126μ.)

Ώρες πορ.: 4, Β.Δ. 2

 

 

ΚΥΡΙΑΚΗ

22-01-17

ΟΛΥΜΠΟΣ

ΑΡΧΗΓΟΙ:

Μπατζάκης

Νίκος,

Τσιακάλη

Κατερίνα

 

 

Από Αγ. Αποστόλους Λιτοχώρου (520 μ.)

Γκόλνα (1.020) - Ενιπέας – Λιτόχωρο (300 μ.)

Κ Υ Κ Λ Ι Κ Η    Π Ο Ρ Ε Ι Α

Απόσταση: 12,5 χλμ., Υ.Δ. +1.663, -1.894  μ.,

Ώρες πορ.: 5-6, Β.Δ. 2

 

 

 

ΚΥΡΙΑΚΗ

29-01-17

ΜΠΟΥΡΙΝΟΣ

 

 

ΑΡΧΗΓΟΙ:

Δαυιδόπουλος

Γιώργος,

Κακουλίδου

Νίκη

 

 

 

 

 

 

 

Α. ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

Από Χρώμιο (1.000 μ.) - Κορυφή Ντρισινίκος (1.863 μ.)

Απόσταση: 10,0 χλμ   Υ.Δ. +916 μ.,

Ώρες πορ.: 4-5,Β.Δ. 2

Β. ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

Από Χρώμιο (1.000 μ.) - Μεσιανό Νερό

Καταφύγιο Σιάτιστας (1.350 μ.)

Απόσταση: 18,0 χλμ   Υ.Δ. +743, -358  μ.,

Ώρες πορ.: 4-5,Β.Δ. 2

 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2017

 

 

 

ΚΥΡΙΑΚΗ

05-02-17

ΒΕΡΜΙΟ ΜΟΥΝΤΑΚΙ - ΠΑΛΑΤΙ

 

ΑΡΧΗΓΟΙ:

Πετρούδης

Νίκος,

Φρούτης

Θεόδωρος

 

 

 

 

 

 

 

Α. ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

Από Αγ. Νικόλαο Νάουσας (500 μ.) -

Μουντάκι (1701 μ.) – Παλάτι (1891 μ.) -

Μονή Υπαπαντής (1.263 μ.)

Δ Ι Α Σ Χ Ι Σ Η

Απόσταση: 20,0 χλμ, Υ.Δ. +-1391 μ., Ώρες πορ.: 7-8, Β.Δ. 3

Β. ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

Από Αγ. Νικόλαο Νάουσας (500 μ.)-Μουντάκι (1701 μ.)

Απόσταση: 16,0 χλμ, Υ.Δ. +1201 μ., Ώρες πορ.: 6-7, Β.Δ. 2-3

 

 

 

 

ΚΥΡΙΑΚΗ

12-02-17

ΚΙΣΣΑΒΟΣ

 

 

ΑΡΧΗΓΟΙ:

Κωτούλας

Κώστας,

Βιολιτζόπουλος

Νίκος

 

 

 

 

 

 

 

Α. ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

Από Σπηλιά (800 μ.) - Συναχόβρυση

Κορυφή Προφ. Ηλίας (1.977 μ.) -

Καταφύγιο «Κάναλος» (1.600 μ.)

Απόσταση: 10,0 χλμ, Υ.Δ. +1.169, -468 μ.

Ώρες πορ.: 5, Β.Δ. 3

Β. ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

Από καταφύγιο «Κάναλος» (1.600 μ.)

Κορυφή Προφ. Ηλίας (1.977 μ.)

Απόσταση: 7,0 χλμ   Υ.Δ. +-447 μ. -

Ώρες πορ.: 3,Β.Δ. 1

 

 

 

 

 

ΚΥΡΙΑΚΗ

19-02-17

ΟΡΗ ΒΡΟΝΤΟΥΣ

 

 

 

ΑΡΧΗΓΟΙ:

Τριανταφυλλίδης

Κώστας,

Αρβανίτης

Νίκος

 

 

 

 

 

Α. ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

Από Άνω Ορεινή (800 μ.) - Κορυφή Ανάληψη (1.849)

καταφύγιο ΕΟΣ Σερρών (1.500 μ.)

Δ Ι Α Σ Χ Ι Σ Η

Απόσταση: 10,5 χλμ., Υ.Δ. +1.016, -317  μ.

Ώρες πορ.: 5, Β.Δ. 2-3

Β. ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

Από καταφύγιο ΕΟΣ Σερρών (1.500 μ.)

Κορυφή Ανάληψη (1.849)

Χιονοδρομικό Λαϊλιά (1.580 μ.)

Κ Υ Κ Λ Ι Κ Η   Δ Ι Α Δ Ρ Ο Μ Η

Απόσταση: 7,0χλμ., Υ.Δ. +-425  μ.

Ώρες πορ.: 3,  Β.Δ. 1

ΣΑΒΒΑΤΟ

25-02-17

ΩΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ

27-02-17

ΠΕΡΤΟΥΛΙ - ΕΛΑΤΗ

 

ΑΡΧΗΓΟΣ:

Δ.Σ.

 

 

Με αναβάσεις στον Κόζιακα (1.900 μ.), την Λουπάτα (2.060 μ.) και τη Μαρόσα (2.022 μ.)

Θα υπάρξει αναλυτικό πρόγραμμα.

 

ΜΑΡΤΙΟΣ 2017

 

 

ΚΥΡΙΑΚΗ

05-03-17

ΣΤΡΑΤΩΝΙΚΟΝ ΟΡΟΣ

 

ΑΡΧΗΓΟΙ:

Μπαλτατζής Θανάσης,

Κιάκος Βαγγέλης

 

 

 

 

 

 

Από Βαρβάρα (545 μ.) – Κορυφή Σουγλιάνι (858 μ.) - Σταυρός (0 μ.)

Δ Ι Α Σ Χ Ι Σ Η

Απόσταση: 15,0 χλμ, Υ.Δ. +767, -1.236 μ.,

Ώρες πορ.: 5-6, Β.Δ. 2

 

 

 

ΚΥΡΙΑΚΗ

12-03-17

ΟΛΥΜΠΟΣ

 

 

ΑΡΧΗΓΟΙ:

Σκουτέλης

Πάρης,

Αμοιρίδης

Νίκος

 

 

 

 

 

 

 

 

Α. ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

Από Αγ.Τριάδα (480 μ.)

Καταφύγιο «Κρεβάτια» (950 μ.)

Κορυφή Μπαρμπαλάς (1.847 μ.)

Απόσταση: 14,0 χλμ, Υ.Δ. +-1.394 μ. -

Ώρες πορ.: 6-7, Β.Δ. 3

Β. ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

Από Αγ.Τριάδα (480 μ.)

Καταφύγιο «Κρεβάτια» (950 μ.)

Απόσταση: 7,0 χλμ, Υ.Δ. +-625 μ. -

Ώρες πορ.: 3-4, Β.Δ.: 1-2

 

 

 

 

 

ΚΥΡΙΑΚΗ

19-03-17

ΒΕΡΜΙΟ

 

 

 

ΑΡΧΗΓΟΙ:

Τσιλιμιγκάκης

Παναγιώτης,

Κούγκας

Γιώργος

 

 

 

 

 

Α. ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

Από Άνω Γραμματικό (1.160 μ.)

Κορυφές Μαύρη Πέτρα (2.027) – Τσανακτσή (2.052)

Απόσταση: 24.0χλμ., Υ.Δ. +-1.260  μ.

Ώρες πορ.: 6-7, Β.Δ. 2-3

Β. ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

Από Άνω Γραμματικό (1.160 μ.)

Κορυφή Μαύρη Πέτρα (2.027)

Απόσταση: 20,0 χλμ., Υ.Δ. +-1.100 μ.

Ώρες πορ.: 5-6, Β.Δ. 2

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

24-03-17

ΩΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ

26-03-17

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

 

ΑΡΧΗΓΟΣ:

Δ.Σ.

 

 

Με αναβάσεις στον Τόμαρο (1.971 μ.) και το Μιτσικέλι (1.740 μ.)

Θα υπάρξει αναλυτικό πρόγραμμα.

 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017

 

 

ΚΥΡΙΑΚΗ

02-04-17

ΟΛΥΜΠΟΣ - ΚΙΤΡΟΣ

ΑΡΧΗΓΟΙ:

Παπαδόπουλος Νίκος,

Γκόλης

Βαγγέλης

 

 

 

 

 

 

Από Κοκκινοπλό (1.100 μ.) - Κορυφή Κίτρος (2.416 μ.) - Φλάμπουρο (2.473 μ.)

Απόσταση μετ’επιστρ.: 15,0 χλμ

Υ.Δ. +-1.550  μ., Ώρες πορ.: 7-8, Β.Δ. 3

 

ΚΥΡΙΑΚΗ

09-04-17

ΠΑΪΚΟ

ΑΡΧΗΓΟΙ:

Πετρούδης

Νίκος,

Γιαννικόπουλος

Ανέστης

 

 

 

Από Νερόμυλους (230 μ.)- Τρία Έλατα (985μ.)

Απόσταση μετ΄επιστρ.: 17,0 χλμ

Υ.Δ. +-1.070 μ. - Ώρες πορ.: 6-7, Β.Δ. 2

ΑΠΟ

Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

14-04-17 ΩΣ

ΤΡΙΤΗ

18-04-17

ΠΑΣΧΑ στην ΚΥΘΝΟ

 

ΑΡΧΗΓΟΣ:

Δ.Σ.

 

 

Θα υπάρξει αναλυτικό πρόγραμμα

 

ΚΥΡΙΑΚΗ

23-04-17

ΜΠΕΛΕΣ

ΑΡΧΗΓΟΙ:

Μπατζάκης

Νίκος,

Γρηγοριάδης

Γρηγόρης

Από οχυρό Ιστίμπεη (1.290 μ.) -

Κορυφή Καλαμπάκα-Radomir (2.030 μ.)

Απόσταση μετ΄επιστρ.: 24,0 χλμ

Υ.Δ. +-1.050 μ. -Ώρες πορ.: 7-8,Β.Δ. 2-3

ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ ΑΠΟ

ΣΑΒΒΑΤΟ

29-04-17 ΩΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ

01-05-17

ΒΑΛΙΑ ΚΑΛΝΤΑ

 

ΑΡΧΗΓΟΣ:

Δ.Σ.

 

 

 

Διάσχιση της Βάλια Κάλντα -

Φλέγγα (2.157 μ.) από πηγές Αώου -

Αβγό (2.177 μ.) από Βοβούσα

Με διανυκτέρευση στη Βοβούσα

Θα υπάρξει αναλυτικό πρόγραμμα

 

© 2009 Σύλλογος Ελλήνων Ορειβατών Θεσσαλονίκης All rights reserved.    Powered by Softways S.A.