ΔΡΑΣΗ | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΡΜΗΣΕΩΝ ΤΡΙΜΗΝΟΥ

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΡΜΗΣΕΩΝ ΤΟΥ  Σ.Ε.Ο.

 

ΟΡΟΙ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΕΣ – ΑΝΑΡΡΙΧΗΤΙΚΕΣ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Σ.Ε.Ο. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Η συμμετοχή οποιουδήποτε στις ορειβατικές και αναρριχητικές δραστηριότητες του Σ.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης σημαίνει ταυτόχρονα και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων συμμετοχής του σε αυτές, που είναι δημοσιευμένες στο πρόγραμμα δραστηριοτήτων του.

Επιπλέον σημαίνει ότι:

Γνωρίζει τις απαιτήσεις και την επικινδυνότητα του εγχειρήματος στο οποίο συμμετέχει και αναλαμβάνει ατομικά την ευθύνη της συμμετοχής του/της στη δραστηριότητα αυτή αποδεχόμενος/η τους κινδύνους που ενέχει καθώς και την ευθύνη για την ασφάλειά του/της.

  1. Έχει τις απαιτούμενες ικανότητες, γνώσεις, την εμπειρία και τον απαραίτητο εξοπλισμό που απαιτείται για τη συμμετοχή του/της στην δραστηριότητα αυτή και έχει λάβει υπόψη του/της τις σχετικές με τις καιρικές συνθήκες προβλέψεις για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο θα πραγματοποιηθεί η συγκεκριμένη δραστηριότητα.
  2. Παραιτείται από κάθε απαίτησή του/της τόσο κατά του διοργανωτή συλλόγου όσο και κατά του αρχηγού της δραστηριότητας στην οποία συμμετέχει.

Ο Σύλλογος διατηρεί το δικαίωμα αλλαγών στο πρόγραμμα που δημοσιεύεται.

  • Ο Αρχηγός της εξόρμησης έχει δικαίωμα να ματαιώσει την ολοκλήρωση της ανάβασης εάν κατά την κρίση του οι τοπικές συνθήκες καιρού – βουνού δεν εξασφαλίζουν την ασφάλεια της ομάδας. Επίσης δικαιούται να αποκλείσει άτομο ή άτομα που κατά την κρίση του δεν πληρούν τους όρους ασφαλείας (κακή φυσική κατάσταση, ελλιπή ή ακατάλληλα εφόδια, ανυπακοή κλπ.)
  • Οι ώρες πορείας (Ω.Π.) που αναγράφονται, αναφέρονται σε ομαλές καιρικές συνθήκες και σε συνήθη κατάσταση βουνού για τη συγκεκριμένη εποχή.

ΟΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΥΤΕ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ

ΟΥΤΕ ΣΥΜΨΗΦΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΛΛΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.

 


 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ  2016

 

ΚΥΡΙΑΚΗ

03-04-16

ΠΙΕΡΙΑ

ΑΡΧΗΓΟΙ:

Κουλιούφας

Δημήτριος

Γρηγοριάδης

Γρηγόρης

Α’ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

από χιονοδρ. Ελατοχωρίου (1500 μ.)

κορυφή Φλάμπουρο (2.188 μ.)

Ώρ. πορ.: 8,  Υ.Δ. 1206 μ. Β.Δ. 3

Β’ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

από χιονοδρ. Ελατοχωρίου (1500 μ.)

κορυφή Αρβανίτης (2.022 μ.)

Ώρες πορείας: 5,  Υ.Δ. 760 μ. - Β.Δ. 1

ΚΥΡΙΑΚΗ

10-04-16

ΟΛΥΜΠΟΣ

ΑΡΧΗΓΟΙ:

Παπαδόπουλος

Νίκος

Κωτούλας

Κώστας

Α’ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

από Γκορτσιά (1.100 μ.)

Πετρόστρουγκα (1.920 μ.) -  Μαστορούλι (980 μ.) -

Άγ. Απόστολοι Βροντούς(370 μ.)

Δ Ι Α Σ Χ Ι Σ Η

Απόστ.: 23 χλμ.     Ώρες πορ.: 6-7,  Υ.Δ. 1.164 μ. - Β.Δ. 2-3

Β’ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

από Αγ. Αποστόλους(370 μ.) - Μαστορούλι (980 μ.)

Ώρες πορείας: 4,    Υ.Δ. 610 μ. -   Β.Δ. 1

ΚΥΡΙΑΚΗ

17-04-16

ΟΡΒΗΛΟΣ

από Κατάφυτο (850 μ.) – κορυφή Τσολιάς (2.213 μ.)

απόσταση μετ’ επιστροφής: 16 χλμ.

Ώρες πορείας: 8      Υ.Δ. +1.398 μ, -87 μ.      Β.Δ. 3

 

ΑΡΧΗΓΟΙ:

Κούγκας Γεώργιος

Ελευθεριάδης

Χρήστος

ΚΥΡΙΑΚΗ

24-04-16

ΑΣΚΙΟΝ

από Νάματα (1.178 μ.)

κορυφή Σινιάτσικο (2.107 μ.)

Απόσταση μετ’ επιστροφής: 11 χλμ.      Ώρες πορείας: 7-8

Υ.Δ. +1.022 μ, -114. - Β.Δ. 2-3

ΑΡΧΗΓΟΙ:

Μυστακίδης

Δημήτριος

Τραχανά

Αλεξάνδρα

ΑΠΟ

ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

29-04-16

ΩΣ

ΤΡΙΤΗ

03-05-16

ΠΑΣΧΑ

ΣΤΗ

ΣΚΙΑΘΟ

(θα υπάρξει αναλυτικό πρόγραμμα).

ΑΡΧΗΓΟΣ:

Δ.Σ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΑΪΟΣ  2016

 

 

ΚΥΡΙΑΚΗ

08-05-16

ΟΛΥΜΠΟΣ

ΑΡΧΗΓΟΙ:

Κωτούλας

Κώστας

Πιπιλιαγκό-

πουλος

Νίκος

Μπαλντούμης

Δημήτρης

Α’ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

από Πριόνια (1.100 μ.)

Λιβαδάκι (2.100 μ.) -  Λιτόχωρο (300 μ.)

Δ Ι Α Σ Χ Ι Σ Η

Απόστ.: 21 χλμ.     Ώρες πορ.: 7-8,    Υ.Δ. +1.220,-1.760  μ. -   Β.Δ. 3

Β’ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

από Πριόνια (1.100 μ.) - διάσχιση Ενιπέα

Λιτόχωρο (300 μ.)

Ώρες πορείας: 6,    Υ.Δ. 610 μ. -   Β.Δ. 1-2

ΚΥΡΙΑΚΗ

15-05-16

ΠΙΕΡΙΑ

ΑΡΧΗΓΟΙ:

Κουλιούφας

Δημήτριος

Κακουλίδου

Νίκη

από Φτέρη (1550 μ.)

κορυφή Τούρλα (2.100 μ.)

κυκλική διαδρομή

Απόστ.:8,5 χλμ.  Ώρες πορείας: 4,  Υ.Δ. +716, -482 μ.  Β.Δ.1

ΚΥΡΙΑΚΗ

22-05-16

ΤΣΙΓΚΕΛΙ

ΑΡΧΗΓΟΙ:

Ροδίτης

Ιωάννης

Γρηγοριάδης

Γρηγόρης

Α’ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

από Άγκιστρο (300 μ.)

κορυφή Τσιγκέλι (1.345 μ.)

κορυφή Δρεπανοειδές (1.193 μ.)

απόστ. μετ’ επιστρ.: 19 χλμ. Ώρες πορ.: 9

Υ.Δ. +1.965 μ, -1.998 μ.  Β.Δ. 3

Β’ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

από Άγκιστρο (300 μ.) - κορυφή Τσιγκέλι (1.345 μ.)

απόστ. μετ’ επιστρ.: 15 χλμ. Ώρες πορ.: 7

Υ.Δ. +1.220 μ, -1.220 μ.  Β.Δ. 3

ΣΑΒΒΑΤΟ

28-05-16

ΚΥΡΙΑΚΗ

29-05-16

ΔΙΗΜΕΡΟ ΣΤΟ ΠΕΡΤΟΥΛΙ

Με αναβάσεις στη Μαρόσα (1.967 μ.)

και στην Τριγγία (2.204 μ.)

(Θα υπάρξει αναλυτικό πρόγραμμα).

ΑΡΧΗΓΟΣ:

Δ.Σ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΙΟΥΝΙΟΣ  2016

 

ΚΥΡΙΑΚΗ

05-06-16

ΤΖΕΝΑ

ΑΡΧΗΓΟΙ:

Γκόλης

Βαγγέλης

Γιαννικόπουλος

Ανέστης

από Νότια (600 μ.) –

Μικρή Τζένα (2.064 μ.)

Απόστ.: 17 χλμ.     Ώρες πορ.: 8-9,  Υ.Δ. +1.621,-168  μ. -   Β.Δ. 3

ΚΥΡΙΑΚΗ

12-06-16

Κάτω ΟΛΥΜΠΟΣ

ΑΡΧΗΓΟΙ:

Κουλτούκης

Σπύρος

Μπατζάκης

Νίκος

από Καρυά (900 μ.)

κορυφή Κακάβρακας (2.619 μ.)

Απόσταση μετ’ επιστρ.:27,0  χλμ.  Ώρες πορείας: 8-9,

Υ.Δ. +2.003, -297 μ.    Β.Δ. 3

ΤΡΙΗΜΕΡΟ

ΑΓ. ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

Από ΣΑΒΒΑΤΟ

18-06-06

Έως

ΔΕΥΤΕΡΑ

20-06-16

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ –

ΟΡΗ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ

(Θα υπάρξει αναλυτικό πρόγραμμα).

ΑΡΧΗΓΟΣ:

Δ.Σ.

ΚΥΡΙΑΚΗ

26-06-16

ΒΟΡΑΣ

ΑΡΧΗΓΟΙ:

Κυριακόπουλος

Παναγιώτης

Τσιακάλη

Κατερίνα

Ψευτάκης

Λάμπρος

Α’ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

από Πόζαρ (450 μ.) - Ντόμπρο Πόλε (1.700 μ.)

απόστ. μετ’ επιστρ.: 17 χλμ. Ώρες πορ.: 8

Υ.Δ. +1.400 μ, -240 μ.  Β.Δ. 3

Β’ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

από Πόζαρ (450 μ.) - καταρράκτη Κουνουπίτσας

απόστ. μετ’ επιστρ.: 9,0  χλμ. Ώρες πορ.: 4

Υ.Δ. +400 μ, -400 μ.  Β.Δ. 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΙΟΥΛΙΟΣ  2016

 

ΚΥΡΙΑΚΗ

03-07-16

ΟΛΥΜΠΟΣ

ΜΠΑΡΜΠΑΛΑΣ

ΑΡΧΗΓΟΙ:

Κουκουτσίλης

Φίλιππος

Παπαδόπουλος

Νίκος

από Αγ. Τριάδα (370 μ.)

καταφύγιο «Κρεβάτια» (1.000 μ.)

κορυφή Μπαρμπαλάς (1.842 μ.)

Απόστ.: 14 χλμ.     Ώρες πορ.: 7,  Υ.Δ. +1.480,-96  μ. -Β.Δ. 3

ΚΥΡΙΑΚΗ

10-07-16

ΣΤΡΑΤΩΝΙΚΟ ΟΡΟΣ

ΑΡΧΗΓΟΙ:

Μπαλτατζής

Θανάσης

Τσιλιμιγκάκης

Παναγιώτης

Από Βαρβάρα Στρατώνι

(θα ολοκληρωθεί από τον κ. Μπαλτατζή)

…και μπάνιο στον Σταυρό.

Από

ΣΑΒΒΑΤΟ

16-07-16

Έως

ΚΥΡΙΑΚΗ

17-07-06

Πανελλήνια Ορειβατική Συνάντηση

76η Π.Ο.Σ.

Στη Ντουρντουβάνα Κορινθίας

ΑΡΧΗΓΟΣ:

Δ.Σ.

ΚΥΡΙΑΚΗ

17-07-06

ΙΤΑΜΟΣ

ΑΡΧΗΓΟΙ:

Δαυιδόπουλος

Γεώργιος

Αρβανίτης

Νίκος

από Ν. Μαρμαρά (10 μ.)

Παρθενώνας (330 μ.) – κορ. Ντραγουντέλι (817 μ.)

Απόσταση: 26  χλμ.     Ώρες πορ.: 7,

Υ.Δ. +1.062,-248  μ. -   Β.Δ. 2-3

…και μπάνιο στον Ν. Μαρμαρά.

ΚΥΡΙΑΚΗ

24-07-16

ΟΛΥΜΠΟΣ

ΡΕΜΑ ΟΡΛΙΑΣ

ΑΡΧΗΓΟΙ:

Σκουτέλης

Πάρης

Κυδώνης

Μιχάλης

από Αγ. Βασίλειο (230 μ.) - Ορλιάς (580 μ.)

Καταφύγιο Κορομηλιάς (1.000 μ.)

Απόσταση: 12  χλμ.     Ώρες πορ.: 7,

Υ.Δ. +1.175,-386  μ. -   Β.Δ. 3

…και μπάνιο στους καταρράκτες.

Canyoning

στους καταρράκτες του Ορλιά.

 

ΚΥΡΙΑΚΗ

31-07-16

Κάτω ΟΛΥΜΠΟΣ

από Καρυά (940 μ.)

παλιά Λεπτοκαρυά (880 μ.)

Δ Ι Α Σ Χ Ι Σ Η

Απόσταση: 14,0  χλμ.

Ώρες πορ.: 5,

Υ.Δ. +715, -654 μ.    Β.Δ. 1

…και μπάνιο στην Λεπτοκαρυά.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΟΛΥΗΜΕΡΕΣ ΕΞΟΡΜΗΣΕΙΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ

ΙΟΥΛΙΟΣ  2016

10 ΜΕΡΕΣ ΣΤΑ ΗΦΑΙΣΤΕΙΑ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ

ΑΠΟ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

08-07-16

ΕΩΣ

ΤΡΙΤΗ

19-07-16

 

Στα ηφαίστεια της Ιταλίας

Βεζούβιος (Πομπηία)

Αίτνα (Σικελία)

νησιά του Αιόλου (Λίπαρι)

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ  2016

9 ΜΕΡΕΣ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ

ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΑΠΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ

24-08-16

ΕΩΣ

ΠΕΜΠΤΗ

1-09-16

 

 

 

 

Στα μονοπάτια

της Σερίφου και της Σίφνου

© 2009 Σύλλογος Ελλήνων Ορειβατών Θεσσαλονίκης All rights reserved.    Powered by Softways S.A.