ΔΡΑΣΗ | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΡΜΗΣΕΩΝ ΤΡΙΜΗΝΟΥ

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΡΜΗΣΕΩΝ ΤΟΥ  Σ.Ε.Ο.

 

ΟΡΟΙ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΕΣ – ΑΝΑΡΡΙΧΗΤΙΚΕΣ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Σ.Ε.Ο. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Η συμμετοχή οποιουδήποτε στις ορειβατικές και αναρριχητικές δραστηριότητες του Σ.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης σημαίνει ταυτόχρονα και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων συμμετοχής του σε αυτές, που είναι δημοσιευμένες στο πρόγραμμα δραστηριοτήτων του.

Επιπλέον σημαίνει ότι:

Γνωρίζει τις απαιτήσεις και την επικινδυνότητα του εγχειρήματος στο οποίο συμμετέχει και αναλαμβάνει ατομικά την ευθύνη της συμμετοχής του/της στη δραστηριότητα αυτή αποδεχόμενος/η τους κινδύνους που ενέχει καθώς και την ευθύνη για την ασφάλειά του/της.

  1. Έχει τις απαιτούμενες ικανότητες, γνώσεις, την εμπειρία και τον απαραίτητο εξοπλισμό που απαιτείται για τη συμμετοχή του/της στην δραστηριότητα αυτή και έχει λάβει υπόψη του/της τις σχετικές με τις καιρικές συνθήκες προβλέψεις για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο θα πραγματοποιηθεί η συγκεκριμένη δραστηριότητα.
  2. Παραιτείται από κάθε απαίτησή του/της τόσο κατά του διοργανωτή συλλόγου όσο και κατά του αρχηγού της δραστηριότητας στην οποία συμμετέχει.

Ο Σύλλογος διατηρεί το δικαίωμα αλλαγών στο πρόγραμμα που δημοσιεύεται.

  • Ο Αρχηγός της εξόρμησης έχει δικαίωμα να ματαιώσει την ολοκλήρωση της ανάβασης εάν κατά την κρίση του οι τοπικές συνθήκες καιρού – βουνού δεν εξασφαλίζουν την ασφάλεια της ομάδας. Επίσης δικαιούται να αποκλείσει άτομο ή άτομα που κατά την κρίση του δεν πληρούν τους όρους ασφαλείας (κακή φυσική κατάσταση, ελλιπή ή ακατάλληλα εφόδια, ανυπακοή κλπ.)
  • Οι ώρες πορείας (Ω.Π.) που αναγράφονται, αναφέρονται σε ομαλές καιρικές συνθήκες και σε συνήθη κατάσταση βουνού για τη συγκεκριμένη εποχή.

ΟΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΥΤΕ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ

ΟΥΤΕ ΣΥΜΨΗΦΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΛΛΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.

 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ  2016

 


ΚΥΡΙΑΚΗ

03-01-16


ΠΑΪΚΟ 

ΑΡΧΗΓΟΣ:

Τσιρίκας

Απόστολος

Τσιακάλη

Κατερίνα
Α’ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

ΡΩΜΑΪΚΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ

από Παλιοχώρι Καστανερής (1.100 μ.) - Γκόλα Τσούκα (1.647 μ.) - Ελευθεροχώρι (380 μ.)

Ώρ. πορ.: 7,  Υ.Δ. +547 μ. -1.267 μ. Β.Δ. 3

Δ Ι Α Σ Χ Ι Σ Η

Β’ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

από Παλιοχώρι Καστανερής (1.100 μ.)

Γκόλα Τσούκα (1.647 μ.)

Ώρες πορείας: 4,  Υ.Δ. 547 μ. - Β.Δ. 1ΚΥΡΙΑΚΗ

10-01-16


ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ

Κ Ο Π Η  Π Ι Τ Α Σ  Κ Α Τ Α Φ Υ Γ Ι Ω Ν

από Αγ. Παρασκευή Χορτιάτη (540 μ.)

Καταφύγιο Σ.Ε.Ο  «Ν. Παπαδόπουλος» (1.000 μ.)

Ώρες πορείας: 4,  Υ.Δ. 630 μ. - Β.Δ. 1ΑΡΧΗΓΟΣ:

Δ.Σ.ΚΥΡΙΑΚΗ

17-01-16

ΒΟΡΑΣ

Κ Ο Π Η  Ο Ρ Ε Ι Β Α Τ Ι Κ Η Σ  Π Ι Τ Α Σ

από Άνω Γαρέφι  (220 μ.) - Γκόλο Μπίλο (1.409 μ.)

Ώρες πορ.: 6-7,  Υ.Δ. 1.189 μ. - Β.Δ. 2-3

ΑΡΧΗΓΟΣ:

Δ.Σ.


ΚΥΡΙΑΚΗ

24-01-16

ΠΑΓΓΑΙΟ

από Μονή Αναλήψεως Πρώτης Σερρών (1.000 μ.)

κορυφή Μάτι (1.956 μ.)

Ώρες πορείας: 7– Υ.Δ. +1.124, - Β.Δ. 2

ΑΡΧΗΓΟΙ: Μπαλτατζής

Θανάσης

Κωτούλας

Κώστας


ΚΥΡΙΑΚΗ

31-01-16

ΠΙΕΡΙΑ
ΑΡΧΗΓΟΙ:

Κουκουτσίλης

Φίλιππος

Παπαδόπουλος

Νίκος
Α’ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

Από  Άνω Μηλιά (1.000 μ.) - Πέντε Πύργοι (1.705 μ.)

Χτένι (1.786 μ.) - Τούφα Καραγιώργη (1.959 μ.)

ΚΥΚΛΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΉ

Ώρες πορείας: 8– Υ.Δ. +1.216, - Β.Δ. 3

Α’ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

Από  Άνω Μηλιά (1.000 μ.) - Πέντε Πύργοι (1.705 μ.)

Ώρες πορείας: 5– Υ.Δ. +705, - Β.Δ. 1

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ  2016

ΚΥΡΙΑΚΗ

07-02-16


ΒΕΡΜΙΟ ΥΠΑΠΑΝΤΗ
ΑΡΧΗΓΟΙ:

Τελίδης

Πρόδρομος

Δαυιδόπουλος

Γεώργιος


Α’ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

από Αγ. Νικόλαο Νάουσας (485 μ.)

κορυφή Υπαπαντής (1.768 μ.)

Ώρ. πορ.: 7,  Υ.Δ. 1.283 μ. Β.Δ. 3

Β’ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

από Αγ. Νικόλαο Νάουσας (485 μ.)

μοναστήρι Υπαπαντής (1.068 μ.)

Ώρες πορείας: 5,  Υ.Δ. 583 μ. - Β.Δ. 1

ΑΠΟ

ΣΑΒΒΑΤΟ

13-02-16

ΩΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ

14-02-16


ΦΑΛΑΚΡΟ

ΔΙΗΜΕΡΟ  ΣΤΟ ΦΑΛΑΚΡΟ

με αναβάσεις στο Φαλακρό (2.229 μ.)

το Αγ. Πνεύμα (1.631 μ.)

και παγοαναρρίχηση

(θα υπάρξει αναλυτικό πρόγραμμα).


ΑΡΧΗΓΟΙ:

Σκουτέλης

Πάρις

Αμοιρίδης

ΝίκοςΚΥΡΙΑΚΗ

21-02-16

ΟΛΥΜΠΟΣ

ΚΛΕΦΤΟΒΡΥΣΗ

από Αγ. Αποστόλους  (370 μ.) - Κλεφτόβρυση (1.434 μ.)

Ώρες πορ.: 6-7,  Υ.Δ. 1.064 μ. - Β.Δ. 2-3

ΑΡΧΗΓΟΙ:

Τσιλιμιγκάκης

Παναγιώτης

Κακουλίδου

Νίκη
ΚΥΡΙΑΚΗ

28-02-16

ΒΟΡΑΣ

από το χιονοδρομικό (2.070 μ.)

κορυφή προφ. Ηλίας (2.519 μ.)

κορυφή Κουτσούμπεη (2.440 μ.)

Ώρες πορείας: 7– Υ.Δ. 765, - Β.Δ. 2

ΑΡΧΗΓΟΙ: Μπαλτατζής

Θανάσης

Κουκουτσίλης

ΦίλιπποςΜΑΡΤΙΟΣ  2016


ΚΥΡΙΑΚΗ

06-03-16


ΟΡΗ ΒΡΟΝΤΟΥΣ ΛΑΪΛΙΑΣ

ΑΡΧΗΓΟΙ:

Σκουτέλης

Πάρις

Τσιρίκας

Απόστολος


Α’ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

από Άνω Ορεινή (820 μ.)

κορυφή Αλή Μπαμπάς (1.849 μ.)

Ώρ. πορ.: 6,  Υ.Δ. 1.039 μ. Β.Δ. 3

Β’ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

από καταφύγιο Ε.Ο.Σ. (1.500 μ.)

κορυφή Αλή Μπαμπάς (1.849 μ.)

Ώρες πορείας: 3,  Υ.Δ. 349 μ. - Β.Δ. 1

ΚΑΘΑΡΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΑΠΟ

ΣΑΒΒΑΤΟ

12-03-16

ΩΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ

14-03-16

ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ

ΣΤΟ ΠΗΛΙΟ

με πορείες στο βουνό των Κενταύρων

και σαρακοστιανά στον Παγασητικό.

(θα υπάρξει αναλυτικό πρόγραμμα).

ΑΡΧΗΓΟΣ:

Δ.Σ.

ΚΥΡΙΑΚΗ

20-03-16

ΟΛΥΜΠΟΣ

από Γκορτσιά (1.100 μ.) - Μπάρμπα (1.420 μ.)

ρέμα Ίτανος (1340 μ.) - καταφ. Κορομηλιάς (980 μ.)

ρέμα Ορλιά – Άγ. Κων/νος (300 μ.)

Δ Ι Α Σ Χ Ι Σ Η

Απόσταση: 14 χλμ.     Ώρες πορ.: 6,  Υ.Δ. 1.042 μ. - Β.Δ. 2-3
ΑΡΧΗΓΟΙ:

Κυριακόπουλος

Παναγιώτης

Κουλτούκης Σπύρος

25ηΜΑΡΤΙΟΥ

ΑΠΟ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

25-03-16

ΩΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ

27-03-16

ΠΡΕΣΠΕΣ

με ανάβαση στον Βαρνούντα

Πορείες στον Άγ. Αχίλλειο και διάσχιση από το Βροντερό στο νοσοκομείο του Κόκκαλη και παραλίμνια ως την Πύλη.

(θα υπάρξει αναλυτικό πρόγραμμα).ΑΡΧΗΓΟΣ:

Δ.Σ.

ΑΠΡΙΛΙΟΣ  2016

ΚΥΡΙΑΚΗ

03-04-16


ΠΙΕΡΙΑ
ΑΡΧΗΓΟΙ:

Κουλιούφας

Δημήτριος

Γρηγοριάδης

Γρηγόρης


Α’ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

από χιονοδρ. Ελατοχωρίου (1500 μ.)

κορυφή Φλάμπουρο (2.188 μ.)

Ώρ. πορ.: 8,  Υ.Δ. 1206 μ. Β.Δ. 3

Β’ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

από χιονοδρ. Ελατοχωρίου (1500 μ.)

κορυφή Αρβανίτης (2.022 μ.)

Ώρες πορείας: 5,  Υ.Δ. 760 μ. - Β.Δ. 1

ΚΥΡΙΑΚΗ

10-04-16


ΟΛΥΜΠΟΣ
ΑΡΧΗΓΟΙ:

Παπαδόπουλος

Νίκος

Κωτούλας

Κώστας


Α’ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

από Γκορτσιά (1.100 μ.) -

Πετρόστρουγκα (1.920 μ.) - Μαστορούλι (980 μ.)

Άγ. Απόστολοι Βροντούς (370 μ.)

Δ Ι Α Σ Χ Ι Σ Η

Απόσταση: 23 χλμ.     Ώρες πορ.: 6-7,

Υ.Δ. 1.164 μ. - Β.Δ. 2-3

Β’ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

από Αγ. Αποστόλους(370 μ.) - Μαστορούλι (980 μ.)

Ώρες πορείας: 4,    Υ.Δ. 610 μ. -   Β.Δ. 1ΚΥΡΙΑΚΗ

17-04-16

ΟΡΒΗΛΟΣ

από Κατάφυτο (850 μ.) -

κορυφή Τσολιάς (2.213 μ.)

απόσταση μετ’ επιστροφής: 16 χλμ.

Ώρες πορείας: 8    Υ.Δ. +1.398 μ, -87 μ.   Β.Δ. 3

ΑΡΧΗΓΟΙ:

Κούγκας Γεώργιος

Ελευθεριάδης

ΧρήστοςΚΥΡΙΑΚΗ

24-04-16


ΑΣΚΙΟΝ

από Νάματα (1.178 μ.)

κορυφή Σινιάτσικο (2.107 μ.)

Απόσταση μετ’ επιστροφής: 11 χλμ.      Ώρες πορείας: 7-8

Υ.Δ. +1.022 μ, -114. - Β.Δ. 2-3

ΑΡΧΗΓΟΙ:

Μυστακίδης

Δημήτριος

Τραχανά

Αλεξάνδρα


ΑΠΟ

ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

29-04-16

ΩΣ

ΤΡΙΤΗ

03-05-16

ΠΑΣΧΑ

ΣΤΗΝ

ΣΚΙΑΘΟ

(θα υπάρξει αναλυτικό πρόγραμμα).ΑΡΧΗΓΟΣ:

Δ.Σ.© 2009 Σύλλογος Ελλήνων Ορειβατών Θεσσαλονίκης All rights reserved.    Powered by Softways S.A.